Ska du sälja?

Här tillhandahåller vi viktig information om du funderar på att sälja din lägenhet. Information som är bra att ta del av innan du kontaktar mäklare.

Kom ihåg att Styrelsen måste godkänna alla nya medlemmar i föreningen. Det är därför EXTRA viktigt att du kontaktar Styrelsen om du funderar på att sälja din bostad till en juridisk person. Kontakta därför Styrelsen i god tid innan du påbörjar försäljningen av din bostad, så att du inte går miste om viktig information om vad som gäller vid försäljning av bostad i vår förening.

När du anlitat en mäklare är det god idé att även låta denne kontakta Styrelsen, så att vi kan informera om Föreningens stadgar och regler vid försäljning. På det viset minimerar vi risken att mäklare förmedlar försäljningar som kanske står i strid med Föreningens stadgar och regler.

Under menyvalet ”Föreningen” hittar du dokument som är både nödvändiga och efterfrågade vid försäljning: Föreningen stadgar, samt senaste årsredovisningen.