Källsortering

 Följande är INTE tillåtet tillåtet att slänga i Föreningens sopor, och måste följaktligen fraktas bort på egen hand:

- Wellpapp
- Frigolit
- Elektronik
- Kemikalier
- Kläder och möbler
- Keramik, porslin eller andra vassa föremål som kan vara farliga 
- Farligt avfall som kan skada människor/miljö

 

Nedanstående fraktioner/avfallsslag går dock bra att slänga. För att Källsorteringen skall fungera, bör vi tänka på följande:

Hushållsavfall

Ja tack! Matavfall, kladdiga förpackningar, disktrasor, diskborstar och blöjor.

Kretslopp: Behandling för energiutvinning

Plastförpackningar (hårda – från hushåll)

Ja tack! Endast förpackningar, rena och torra. Burkar, dunkar, flaskor. Ta av korkar och kapsyler

Kretslopp: Ny plastråvara för nya förpackningar, sopkärl, bullerplank, byggmaterial, blomkrukor och kabelskydd
Läs mer på www.ftiab.se

Metallförpackningar

 Ja tack! Rengjorda och torra förpackningar av plåt och aluminium. Konservburkar, aluminiumformar och värmeljushållare. Lock på tuber kan sitta kvar
Kretslopp: Ny metallråvara

Glasförpackningar - färgade

Ja tack! Rengjorda och torra flaskor och burkar. Skilj noga mellan färgat och ofärgat.
Undvik främmande föremål som kapsyler och lock
Kretslopp: Råvara till nya glasförpackningar och isoleringsmaterial eller tillsatsmedel i betong
Läs mer på Svensk Glasåtervinning AB

Glasförpackningar - ofärgade

Ja tack! Rengjorda och torra flaskor och burkar. Skilj noga mellan färgat och ofärgat. Undvik främmande föremål som kapsyler och lock
Kretslopp: Råvara till nya glasförpackningar och isoleringsmaterial eller tillsatsmedel i betong. Läs mer på Svensk Glasåtervinning AB

Tidningar

Ja tack! Dags- och veckotidningar, facktidskrifter, reklamtryck, postorder- och telekataloger
Kretslopp: Ny pappersråvara för exempelvis tidningar och hygienpapper

Småbatterier

 Ja tack! Lösa batterier, mobiltelefon-, leksaks-, apparatbatterier och knappceller
Kretslopp: Sortering, upparbetning och slutförvaring Naturvårdsverket ansvarar för insamlingen