Service

Fastigheten

Ring BK Fastighetsservice om något i fastigheten behöver åtgärdas. Enligt vårt serviceavtal med BK, tillkommer ingen extra kostnad om fler ringer och felanmäler. Pekka på BK kommer varje onsdag och kontrollerar bl.a. lamporna i fastigheten.

Vill man ha hjälp med något i sin egen lägenhet får man bekosta det själv. Om man önskar kan man be Pekka om hjälp den dagen han är i fastigheten och har tid.

Hissarna

Hissarna i fastigheten underhålls och repareras av S:t Eriks Hiss AB. Kontakta dem om någon hiss krånglar eller är trasig. Vi beställer bara jourarbeten om någon sitter fast i en hiss – i annat fall utförs reparationer under normal kontorstid.

Källsorterat avfall

Föreningen har avtal med Ragn-Sells AB. Om hämntning av någon fraktion uteblir, eller om ett kärl är fullt - kontakta deras kundtjänst.

Vanligt hushållsavfall

Om hämtningen av det ”vanliga” hushållsavfallet uteblir, anmäl utebliven sophämtning till jourtelefonen på Stockholm Stads miljöförvaltning.

Telefonlista

  • BK Fastighetsservice (07.00-08.00)           08-556 966 40
  • BK Jour (övriga tider)                                  08-714 82 10
  • AB City Hiss                                                     08-604 06 85
  • Ragn-Sells AB (Källsorterat avfall)            0771-88 88 88
  • Stockholms Stad (vanligt avfall)                 08-508 465 40