Styrelsen

Styrelsen

Styrelsens uppdrag är att tillvarata medlemmarnas ekonomiska intressen, genom att på bästa sätt långsiktigt förvalta de ekonomiska värden som fastigheten representerar.

Det innebär bl.a. ett ansvar för ekonomisk planering, planering och genomförande av underhåll, förvaltning av hyresbostäder och lokaler.

Styrelsen sammanträder normalt en gång per månad och består av följande personer:

Ordförande           Saqib Shabbir                      S:t Eriksgatan 43A
Kassör                    Hampus Eksell                   S:t Eriksgatan 43A
Ledamot                 Maria-Pia Karlestedt        S:t Eriksgatan 43A
Ledamot                 Mats Johansson                Fleminggatan 85
Ledamot                 Torleif Enderstam              S:t Eriksgatan 43

Suppleant              Lena Krohn                         S:t Eriksgatan 43A

Kontaktuppgifter

styrelsen@korsningen99.se