Förvaltning

  • Föreningens Ekonomi och Lägenhetsförteckning förvaltas av SBC, Sveriges BostadsrättsCentrum.
  • Den Tekniska förvaltningen sköts av BK Fastighetsservice