Extra årsmöte 2015-09-15 19:00

Kallelse till extra årsmöte i Brf Korsningen 99

Bästa medlem,

Med anledning av beslut vid den ordinarie årsstämman i maj om att utreda möjligheterna till att bli en äkta bostadsrättsförening genom en 3D-ombildning av vår fastighet vill styrelsen härmed kalla till extra årsmöte den 15:e september klockan 19:00.

Dagordningen för mötet är presentationen av den förstudie som gjorts av NAIsvefa, en analys av våra förutsättningar, samt hur vi kan gå vidare.

Plats: Hemma hos Bertil Kersfelt och Anita Gradin, Fleminggatan 85.

Mer information kommer senare.

Med vänlig hälsning,
Styrelsen

Föreningens årsstämma

Det är dags för 2013 års Föreningsstämma. Formell kallelse (med dagordning) kommer att distribueras inom kort, i enlighet med stadgarna.

Tid: Tisdag 21 maj, kl 19:00

Plats: Gradin/Kersfelt, Fleminggatan 85, 2 tr.

 

Bortforsling av sopor

Information: den 17:e november när vi har gårdsstädning, kommer det att från klockan 10.00 finnas en lastbil som forslar bort grövre sopor (dock inte metallavfall eller miljöavfall).

 

Höststädning 17 november

Föreningen håller höststädning lördagen den
17 november, från klockan 10:00.

Vi avslutar städningen med att fika tillsammans.
Vi hoppas att så många som möjligt kan delta.

Välkomna!

 

 

 

Avgiftssänkning!!

Pga Föreningens starka ekonomi har Styrelsen beslutat genomföra en avgiftssänkning med 10 % av avgiften, per 2012-07-01.

(Sänkningen avser endast bostadsrättsinnehavare.)

Nästa sida »