Brandskydd

För att uppfylla vårt ansvar som fastighetsägare, har Styrelsen under 2011 genomfört Systematiskt BrandskyddsArbete (SBA).

Vi har tagit hjälp av Kidde AB, som är specialister på brandskydd, och har med deras hjälp besiktigat och dokumenterat brandskyddet i fastigheten. Arbetet har (förutom rena åtgärdspunkter) bl.a. mynnat ut i 2 st dokument: Brandskyddspolicy samt Brandskyddsregler.

Brandskyddsreglerna är en lista med konkreta riktlinjer och regler, som alla som vistas i fastigheten förväntas följa – såväl boende, som hyresgäster, som besökare. Reglerna i detta dokument skall alla medlemmar och hyresgäster känna till, eftersom det är ett enkelt sätt att minska risken för brand.

Policyn beskriver på ett mer övergripande sätt målsättningen och ambitionen med vårt brandskyddsarbete. Den är framtagen för att få en rimlig nivå på den brandsäkerhet och trygghet som krävs i vår fastighet.