Brandskyddsregler

Brandskyddsregler

 För att upprätthålla brandskyddspolicyn på har vi regler som kan förhindra att brand uppstår.

Nödutgångar: Får aldrig blockeras eller skymmas. Vägen fram till nödutgången skall vara minst lika bred som dörren. Delar av vår källare är utrymningsväg för våra affärslokaler, varför detta är extra viktigt.

Rökförbud: Ingen rökning får ske i de allmänna utrymmena. All rökning sker utomhus. Fimpar slängs i askkopp.  

Trappphus och gemensamma utrymmen: Inget brännbart material får ställas i trapphuset och de allmänna delarna av fastigheten. Barnvagnar skall alltid ställas i barnvagnsrum.

Gasolflaskor till terrassvärmare: Skall alltid förvaras på ett betryggande sätt. Flaskorna får ej förvaras inne i vår fastighet. Flaskorna skall låsas in i separat skåp utomhus när de inte används under vintersäsongen. Skåpet skall vara utmärkt med skylt Gasolflaskor. Max 2st (PC10) flaskor får förvaras ute på gården.

Grillning på balkong: Grillning är ej tillåten på balkongerna, ej ens med elgrill.

 

Brandskyddsregel för entreprenörer

Vid de tillfällen då heta arbeten (svetsning, skärning, värmning) skall utföras skall i vår fastighet skall entreprenören visa upp giltigt Heta arbeten certifikat för beställaren. Entreprenörer skall informera styrelsen om arbeten som påverkar brandskyddet ska genomföras.

Nödutgångar: Får aldrig blockeras eller skymmas. Vägen fram till nödutgången skall vara minst lika bred som dörren. Delar av vår källare är utrymningsväg för våra affärslokaler, varför detta är extra viktigt.

Branddörrar: Får aldrig ställas upp, se till alltid till att branddörren stänger ordentligt.

Brandceller: Det åligger den som tar upp hål i brandcellsbegränsningarna att täta hålen efter avslutat arbete.

 

Elektrisk utrustning

Blinkanden och glödande lysrör samt trasig el-utrustning skall genast bytas.

El-centraler och ventilationsrum: Får aldrig blockeras och inget brännbart får förvaras i dessa utrymmen.