Kontakta

Styrelsen

Styrelsen: styrelsen@korsningen99.se

Felanmälan/service

  • BK Fastighetsservice (07.00-08.00)                          08-556 966 40
  • BK Jour (övriga tider)                                                      08-714 82 10
  • AB City Hiss                                                                       08-604 06 85
  • Liselotte Lööf  Miljö AB (Källsorterat avfall)           0771-88 88 88
  • Stockholms Stad (vanligt avfall)                                  08-508 465 40