Fastigheten

”Håll rent och snyggt, så blir det mer trivsel för alla”

För att vi alla skall trivas i vår trevliga Förening har vi ett antal trivselpunkter för att boendet i fastigheten skall fungera så enkelt och smidigt som möjligt. Om du har synpunkter eller frågor om reglerna, så är du välkommen att kontakta någon i Styrelsen för en diskussion.

Huvudregeln är att ALLA ÄR ANSVARIGA för ordning och trivsel. Vi äger fastigheten tillsammans och vi vårdar den tillsammans. Om du upptäcker ett fel eller en brist, så anmäler du det till respektive entreprenör (välj ”Kontakta” i huvudmenyn).

Kom ihåg att du som boende även är ansvarig för att dina gäster och ev. andrahandshyresgäster sköter sig.